VASTUULLISESTI TULEVAISUUTEEN

Renor Oy: n kiinteistökanta on kuin läpileikkaus suomalaisesta talouselämästä. Olemme kiertotalouden termein ottaneet uudelleen käyttöön historiallisesti merkittäviä teollisuusympäristöjä ja kehittäneet niistä vireitä kaupunkikortteleita. Yksi tällaisista kohteista on Askonalue Lahden keskusta-alueella.

Kaupungit kasvoivat aikanaan kiinteistökohteidemme ympärille. Olemme innoissamme siitä, miten yhteistyössä kaupunkien ja eri yritysten kanssa olemme saaneet nämä alueet kukoistamaan uudelleen.

Olemme yhdessä onnistuneet modernisoimaan tiloja, kiinteistöjä ja kokonaisia alueita. Olemme myös ottaneet käyttöön Suomen luonnon tarjoamat uusiutuvat energiamuodot. Luomme yhdessä seuraavat 100 vuotta kestävää kaupunkikulttuuria.

UUSIUTUVAT ENERGIAT SOPIVAT KEHITYSKOHTEISIIMME

 

Lahden Askonalueella kiinteistöissä tuotettiin jäähdytystä pohjavedellä 160 000 kWh edestä vuonna 2016. Askonalueella hyödynnetään laajasti uusiutuvia energialähteitä: pohjavesijärjestelmän avulla jäähdytetään noin 15 000 neliömetriä toimisto-, ravintola- ja aulatiloja. Sähkönkulutus on näissä noin 30–50 prosenttia pienempi kuin tavanomaisella jäähdytyksellä toteutetuissa tiloissa. Määrä vastaa keskimäärin noin 13 omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Kesällä 2018 geoenergian tuotannon tehokkuutta lisättiin poraamalla toinen kaivo edellisen läheisyyteen. Kyseessä on Suomen ensimmäinen merkittävän kokoinen pohjavettä hyödyntävä geoenergiajärjestelmä, teholtaan 0,3 MW. Valmistuessaan kaivot muodostavat kaivoparin, jolloin niitä voidaan käyttää oikeana ATES-järjestelmänä (aquifer thermal energy storage). Nykyinen vedensaanti, 600 kuutiometriä vuorokaudessa, kasvoi 1000 kuutiometriin.

Askotaloissa vastuullisuus näkyy laaja-alaisesti. Alueella käytetään geotermistä energiaa.

Kiinteistöllä on kansainvälinen BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatti sekä rakennuksen että teknisen ylläpidon osalta.

Kemikaaliton puhdasvesisiivous tekee tuloaan Suomessa, myös Askotalossa on siirrytty puhdasvesisiivoukseen. Puhdasvesisiivous on ympäristöystävällistä ja turvallista sekä tilojen käyttäjille että niitä puhtaana pitäville.

Askotaloihin on hankittu sähköenergian alkuperätakuut vuodelle 2023. Alkuperätakuilla sähkö varmennetaan tuotetuksi ilman suoria hiilidioksidipäästöjä. Alkuperätakuu koskee ns. kiinteistösähköä.