Vastuullisuus


Askonalueella luonnollisesti oikein 

Lahden Askonalueella kiinteistöissä tuotettiin jäähdytystä pohjavedellä 160 000 kWh edestä vuonna 2016. Askonalueella hyödynnetään laajasti uusiutuvia energialähteitä: pohjavesijärjestelmän avulla jäähdytetään noin 15 000 neliömetriä toimisto-, ravintola- ja aulatiloja. Sähkönkulutus on näissä noin 30–50 prosenttia pienempi kuin tavanomaisella jäähdytyksellä toteutetuissa tiloissa. Määrä vastaa keskimäärin noin 13 omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Kesällä 2018 geoenergian tuotannon tehokkuutta lisättiin poraamalla toinen kaivo edellisen läheisyyteen. Kyseessä on Suomen ensimmäinen merkittävän kokoinen pohjavettä hyödyntävä geoenergiajärjestelmä, teholtaan 0,3 MW. Valmistuessaan kaivot muodostavat kaivoparin, jolloin niitä voidaan käyttää oikeana ATES-järjestelmänä (aquifer thermal energy storage). Nykyinen vedensaanti, 600 kuutiometriä vuorokaudessa, kasvaa 1000 kuutiometriin. Tämän myötä kuukausittainen lämmitysteho nousee 100 megawattitunnista noin 160 megawattituntiin. Lue lisää.

Askotalolla on BREEAM In-Use -sertifioinnin GOOD-taso sekä rakennuksen että teknisen ylläpidon osalta.