VASTUULLISESTI TULEVAISUUTEEN

Renor Oy: n kiinteistökanta on kuin läpileikkaus suomalaisesta talouselämästä. Olemme kiertotalouden termein ottaneet uudelleen käyttöön historiallisesti merkittäviä teollisuusympäristöjä ja kehittäneet niistä vireitä kaupunkikortteleita. Yksi tällaisista kohteista on Askonalue Lahden keskusta-alueella.

Kaupungit kasvoivat aikanaan kiinteistökohteidemme ympärille. Olemme innoissamme siitä, miten yhteistyössä kaupunkien ja eri yritysten kanssa olemme saaneet nämä alueet kukoistamaan uudelleen.

Olemme yhdessä onnistuneet modernisoimaan tiloja, kiinteistöjä ja kokonaisia alueita. Olemme myös ottaneet käyttöön Suomen luonnon tarjoamat uusiutuvat energiamuodot. Luomme yhdessä seuraavat 100 vuotta kestävää kaupunkikulttuuria.

KOLME TÄHTEÄ VASTUULLISUUDESTA

Renor osallistuu vuosittain Global Real Estate Sustainability Benchmark eli GRESB-arviointiin. Vuonna 2018 raportoitiin ja arvioitiin vuoden 2017 toimien tuloksia. Saavutimme mittauksissa kolme tähteä viidestä mahdollisesta sekä Green Star -maininnan. Tulos parani edellisvuodesta 5 pisteellä. Maailmanlaajuiseen GRESB-arviointiin osallistui tänä vuonna 903 kiinteistösijoitusyhtiötä ja – rahastoa. Tuloksemme ylittää kaikkien osallistujien keskiarvon ja ei-listattujen pohjoismaisten osallistujien vertailuryhmässään saavutimme viidennen sijan.

Kiinteistöissä olemme jatkaneet uusiutuvan energian osuuden kasvattamista ja alensimmekin raportointivuonna 2017 portfoliomme hiilidioksidipäästöjä noin 30 prosentilla vuoteen 2016 verrattuna. Olemme lisäksi sitoutuneet Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen, jonka kiinteistöala on solminut työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa vuosille 2017–2025.

UUSIUTUVAT ENERGIAT SOPIVAT KEHITYSKOHTEISIIMME

Lahden Askonalueella kiinteistöissä tuotettiin jäähdytystä pohjavedellä 160 000 kWh edestä vuonna 2016. Askonalueella hyödynnetään laajasti uusiutuvia energialähteitä: pohjavesijärjestelmän avulla jäähdytetään noin 15 000 neliömetriä toimisto-, ravintola- ja aulatiloja. Sähkönkulutus on näissä noin 30–50 prosenttia pienempi kuin tavanomaisella jäähdytyksellä toteutetuissa tiloissa. Määrä vastaa keskimäärin noin 13 omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Kesällä 2018 geoenergian tuotannon tehokkuutta lisättiin poraamalla toinen kaivo edellisen läheisyyteen. Kyseessä on Suomen ensimmäinen merkittävän kokoinen pohjavettä hyödyntävä geoenergiajärjestelmä, teholtaan 0,3 MW. Valmistuessaan kaivot muodostavat kaivoparin, jolloin niitä voidaan käyttää oikeana ATES-järjestelmänä (aquifer thermal energy storage). Nykyinen vedensaanti, 600 kuutiometriä vuorokaudessa, kasvaa 1000 kuutiometriin. Tämän myötä kuukausittainen lämmitysteho nousee 100 megawattitunnista noin 160 megawattituntiin. Lue lisää.

Askotalolla on BREEAM In-Use -sertifioinnin GOOD-taso sekä rakennuksen että teknisen ylläpidon osalta.asti otettu huomioon ympäristönäkökulmat. Arvioinnissa otetaan energiatehokkuuden lisäksi laajasti huomioon mm. terveyteen, turvallisuuteen, vedenkulutukseen ja kaupunkirakenteeseen liittyvät näkökohdat. Askotalossa hyvän luokitustason perustana ovat pitkäjänteinen työ kiinteistön ja ylläpidon toimintamallien kehittämiseksi. Uusien tilojen osalta tilojen energiatehokkuutta, sisäilman laatua ja teknisiä järjestelmiä
on Askotalossa suunnitelmallisesti kehitetty.

VASTUULLISUUS ASKOTALO

Askotaloissa vastuullisuus näkyy laaja-alaisesti. Alueella käytetään geotermistä energiaa. Maanpinnan läheisyydessä sijaitsevaa pohjavettä eli orsivettä käytetään sekä rakennusten lämmitykseen että jäähdytykseen.

Kemikaaliton puhdasvesisiivous tekee tuloaan Suomessa, myös Askotalossa on siirrytty puhdasvesisiivoukseen. Puhdasvesisiivous on ympäristöystävällistä ja turvallista sekä tilojen käyttäjille että niitä puhtaana pitäville.

Askotaloihin on hankittu sähköenergian alkuperätakuut vuodelle 2020. Alkuperätakuilla sähkö varmennetaan tuotetuksi täysimääräisesti uusiutuvilla energianlähteillä ja ilman suoria hiilidioksidipäästöjä. Alkuperätakuu koskee ns. Kiinteistösähköä.

Kiinteistöllä on kansainvälinen BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatti sekä rakennuksen että teknisen ylläpidon osalta. Kohteella on lisäksi toteutettu jätteenkäsittelyn modernisointi vuoden 2021 alussa.  – Lähde: Vastuullisuusraportti 2020, TREVIAN RAHASTOT AIFM OY