ALUEKEHITYS


Askonalueelle vahvistettiin elokuussa 2017 ensimmäinen asumisen mahdollistava asemakaava. Se kattaa noin 80 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta asumiselle sekä liike- ja toimistorakennuksille. Suunnittelualue rajoittuu Askonkadun liittymään lännessä ja Upon siltaan idässä. Vahvistetun kaavan mukaan alueelle on mahdollista sijoittaa myös 2 000 neliömetrin päivittäistavarakauppa sekä noin 1 000 neliömetrin verran muita lähipalveluja. Nämä palvelisivat lähialueen lisäksi Lahden Matkakeskusta.

Liikennejärjestelyt vilkkaasti kehittyvällä alueella
Radanvarren alue on Lahden ydinkeskustaan kiinnittyvä urbaani kaupunginosa. Renor kehittää aluetta Lahden kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä, sillä hyväksytyn asemakaavan toteuttaminen käsittää alueen katuverkon uusimisen. Tämä lisää sekä turvallisuutta ja viihtyisyyttä että maankäytön mahdollisuuksia radanvarren alueella. Askonalueen sijainti on erinomainen, sillä se on lähellä Matkakeskusta sekä helposti saavutettavissa kävellen ja pyöräillen. Tästä syystä Askonalueella huomioidaan sekä joukko- että yksityisliikenteen palvelujen kehittäminen. Ensimmäinen vaihe uutta Askonkatua valmistuu kesällä 2019.

Energiaa Salpausselän pohjavedestä
Askonalueella hyödynnetään geoenergiaa. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen sekä energiatehokkuuden jatkuva parantaminen edellyttävät meiltä pitkäjänteistä kehitystyötä sekä teknistä ja
taloudellista asiantuntemusta. Vuonna 2016 aloitettu pohjavesihanke laajeni vuonna 2017. Jatkoimme vuonna 2016 käynnistyneitä investointeja Askotalon taloteknisiin järjestelmiin voidaksemme hyödyntää pohjavettä myös tilojen lämmitykseen jäähdytyksen lisäksi. Myös Upotalossa käytettiin pohjavettä jäähdytykseen ja lämmitykseen.

Lue lisää www.renor.fi

 

 


 

VIDEO

Virtuaalimalli lennättää sinut Askonalueen tulevaisuuteen

 

Videon tuotanto: Mainostoimisto Ilme Oy / L Arkkitehdit Oy – Renor Oy 2015