Heinäkuun uutiskirje

18. 08. 2016

 

 

Lue heinäkuun uutiskirje kokonaisuudessaan tästä linkistä

 

PIONEERIHANKKEELLA LISÄÄ EKOTEHOKKUUTTA ASKONALUEELLE

Porauskalusto ja koekaivoporaukset ovat herättäneet ohikulkijoissa kiinnostusta Lahden keskustan tuntumassa Askonalueella. Viidenkymmenen metrin syvyyteen ulottuvat koekaivoporaukset ovat osa Kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitusyhtiö Renor Oy:n hanketta, jolla tavoitellaan Askonalueelle rakentuvan asuinalueen ympäristötehokkuuden maksimoimista.

TEKES:in tukemassa hankkeessa selvitetään Lahden Askonalueen alla olevan pohjavesivarannon määrää. Mikäli pohjavettä on riittävästi, alueelle rakennettavan uuden kaupunginosan kiinteistöjen lämmitys ja jäähdytys voidaan hoitaa pohjavesivarantoa hyödyntämällä.

– Hankkeella on suuret odotukset, ja pohjaveden hyödyntämiseen perustuva alueellinen energiaratkaisu on herättänyt laajalti kiinnostusta. Parhaimmassa tapauksessa alueelle rakentuvan asuinalueen lämmitys voidaan hoitaa geoenergiaa hyödyntämällä niin, että kaukolämpö korvataan sillä käytännössä kokonaan, kertoo Renorin kiinteistökehitysjohtaja Marko Liimatainen.  

Ainutkertainen hanke
Askonalueen kokoluokan hankkeita ei ole toteutettu Suomessa aikaisemmin.
Yksittäisiä hankkeita on toteutettu Hollannissa ja Ruotsissa, ja muun muassa  Arlandan lentokentällä on käytössä vastaavanlaista teknologiaa.

– Hanketta on valmisteltu alkuvuodesta 2015 lähtien. Jos asiat etenevät suunnitelmien mukaisesti ja pohjavettä on riittävästi hyödynnettävissä, koko alueen lämmitys ja jäähdytys voitaisiin hoitaa 5-6 kaivolla, jatkaa Marko Liimatainen.

Koepumppaukset määrittävät hankkeen luonteen
Askonalueelle valittava tekniikka määrittyy koepumppausten perusteella: mitä enemmän vettä on mahdollista nostaa maaperästä, sitä suuremmat ovat hyödyntämismahdollisuudet.

Kesäkuussa alkaneissa koekaivopumppauksissa testataan pumpattavan vesimäärän muutoksien vaikutusta pohjaveden pintaan. Koetilanteessa pumpattava vesi johdetaan sadevesiviemäreihin, mutta hankkeessa tutkitaan myös, voisiko pumpatun veden imeyttää takaisin maaperään imeytyskaivojen avulla. Lisäksi varmistetaan, ettei pumppauksilla ole negatiivisia vaikutuksia pohjaveteen tai muuhun ympäristöön.

Geoenergian hyödyntäminen perustuu kaivojen kautta tapahtuvaan veden pumppaukseen: talvisin kaivoista saadaan lämpöenergiaa ja kesäisin jäähdytysenergiaa. Geoenergiaan perustuva teknologia on käytössä muun muassa Porissa sijaitsevassa kauppakeskus Puuvillassa, jonka lämmitys ja jäähdytys hoidetaan 300 metriä syvillä lämpökaivoilla.

Lisätietoja: Marko Liimatainen, kehitysjohtaja, Renor Oy, p. 020 7220 882
Lue lisää Askonalueesta: www.askonalue.fi