KAAVAMUUTOKSEN TAVOITE


TOIMITALOJA, LIIKEKORTTELI SEKÄ ASUMISTA

Alueen omistava kiinteistösijoitus- ja -kehitysyhtiö Renor Oy on hakenut alueelle modernin kaupunkirakenteen mahdollistavaa kaavamuutosta, joka loisi nykyisen punatiililisen teollisuusperintöympäristön lomaan tulevien vuosikymmenten aikana 30 hehtaarin monipuolisen asumisen, työn ja tapahtumien kaupunginosan.

Lahden keskusta-alueelle sijoittuvalle Askonalueelle tavoitellaan kaavoituksen ensimmäisessä vaiheessa kahta toimitalokorttelia, liiketalokorttelia sekä läntistä ja itäistä asuinkorttelia. Asuinrakennusoikeutta kortteleihin on suunniteltu yhteensä 40.000 m2, jotka käsittäisivät yhteensä noin 1 000 asuntoa. Asumiseen liittyvät lähipalvelut sijoittuisivat Askotalon länsipuoleiseen liikekortteliin sekä asuinrakennusten kivijalkoihin. Alueen autopaikat on sijoitettu pihakansien alle sekä pysäköintilaitoksiin. Tärkeitä ratkaistavia asioita alueen suunnittelussa ovat Salpausselän virkistysalueiden huomioimisen lisäksi kevyen liikenteen laatukäytävän edellytysten toteutuminen sekä pohjavesien suojelu.

Linkki Lahden kaupungin kaavoituksen sivuille
LAHDEN KAUPUNKI, KAAVOITUS – MÖYSÄ, ASKONKATU 7-12, ASKO II

 

Lisätietoja:
YHTEYSTIEDOT 2_banneri_marko liimatainen 2016 kopio

ASKONALUEEN ALUEKEHITYS
liiketila- ja asuntorakentaminen

MARKO LIIMATAINEN
kiinteistökehitysjohtaja
puhelin 020 7220 882
marko.liimatainen@renor.fi