Itäinen asuntokortteli

RAKENNAMME LAHTEEN UUTTA KAUPUNGINOSAA

Tulossa: Itäinen asuntokortteli

Askonalue on keskeinen osa Lahden kaupungin ja naapurikuntien laajaa radanvarren kehityshanketta. Lahden kaupunki ja alueen kiinteistönomistajat järjestivät vuonna 2012 arkkitehti- ja ideakilpailun, jolla haettiin uutta kokonaisideaa suunnitellulle uudelle radanvarren kaupunginosalle. Maankäytön suunnittelu Askonalueella perustuu tässä kilpailussa luotuihin lähtökohtiin.

Askonalueesta kaavaillaan uutta noin 5 000 asukkaan aamusta iltaan sykkivää kaupunginosaa, joka yhdistää luontevalla tavalla asumisen, työn ja vapaa-ajan. Aluesuunnittelun tavoitteena on tiivis, viihtyisä ja sopivassa määrin vihreä kaupunkirakenne. Tämä mahdollistaa Askon-alueen yli 30 hehtaarin alueen muuttumisen lähivuosien aikana pelkästä yrityskeskittymästä vireäksi ja monipuoliseksi asumisen, tapahtumien, työn ja toiminnan kaupunginosaksi.

Kaavoitus tulee tapahtumaan useassa vaiheessa. Ensimmäistä kaava-aluetta koskeva kaavamuutos on vireillä. Suunnittelualue rajoittuu Askonkadun liittymäänlännessä ja Upon siltaan idässä. Tavoiteltavan rakennusoikeuden kokonaisvolyymi on noin 80.000 kem2 käsittäen olemassa olevan Askotalon ja tulevan uudisrakentamisen. Autopaikat siirtyvät vaiheittain pysäköintilaitoksiin rakentamisen etenemisen myötä. Tavoitteena on lainvoimainen kaava syksyn 2016 aikana.
Askonalueen kokonaisvolyymi nousee aina 400.000 kem2:iin, josta asumista on noin puolet. Koko Askonalueen investointipotentiaali on yhteensä noin 600–700 miljoonaa euroa. Asuntorakennusoikeus tullaan myymään hankkeittain asuntototeuttajille, muita hankkeita voidaan toteuttaa myös Renorin omistukseen.

KAAVA
Kaavamuutos käynnissä

RAKENNUSOIKEUS
Tavoiteltava asuntorakennusoikeuden määrä 25.000 kem2

PYSÄKÖINTI
Autopaikat pihalla/pihakannen alla/viereisessä pysäköintilaitoksessa

ASUMISMUODOT
Mahdollisimman monipuolisesti asumisen eri muotoja: omistus-, vuokra-, opiskelija-, seniori-, palvelu-, hoiva- jne. asumista
Asumiseen olennaisesti liittyvät lähipalvelut tulevat sijoittumaan kivijalkoihin.

Lisätietoja:

ASKONALUEEN ALUEKEHITYS
liiketila- ja asuntorakentaminen
MARKO LIIMATAINEN
toimitusjohtaja
puhelin 020 7220 882
marko.liimatainen@renor.fi