Kaavamuutoksen tavoite

TOIMITALOJA, LIIKEKORTTELI SEKÄ ASUMISTA

Alueen omistava kiinteistösijoitus- ja -kehitysyhtiö Renor Oy haki alueelle modernin kaupunkirakenteen mahdollistavaa kaavamuutosta, joka hyväksyttiin elokuussa 2017. Kaavamuutos mahdollistaa punatiililiseen teollisuusperintöympäristöön tulevina vuosikymmeninä yhteensä 30 hehtaarin monipuolisen asumisen, työn ja tapahtumien kaupunginosan.

Lahden keskusta-alueelle sijoittuvalle Askonalueelle tavoitellaan kaavoituksen ensimmäisessä vaiheessa kahta toimitalokorttelia, liiketalokorttelia sekä läntistä ja itäistä asuinkorttelia. Asuinrakennusoikeutta kortteleihin on suunniteltu yhteensä 40.000 m2, jotka käsittäisivät yhteensä noin 1 000 asuntoa. Asumiseen liittyvät lähipalvelut sijoittuisivat Askotalon länsipuoleiseen liikekortteliin sekä asuinrakennusten kivijalkoihin. Alueen autopaikat on sijoitettu pihakansien alle sekä pysäköintilaitoksiin. Tärkeitä ratkaistavia asioita alueen suunnittelussa ovat Salpausselän virkistysalueiden huomioimisen lisäksi kevyen liikenteen laatukäytävän edellytysten toteutuminen sekä pohjavesien suojelu.

Linkki Lahden kaupungin aluehankkeet-sivulle
LAHDEN KAUPUNKI, ALUEHANKKEET – RADANVARSI

Lisätietoja:

liiketila- ja asuntorakentaminen
MARKO LIIMATAINEN
toimitusjohtaja
puhelin 020 7220 882
marko.liimatainen@renor.fi