Renorin kiinteistölle BREEAM In-Use -sertifiointi

18. 03. 2016

 

Renor Oy:n omistama Askotalo (Askonkatu 9) – kiinteistö Lahdessa on saavuttanut kansainvälisesti arvostetun käyttövaiheen BREEAM-ympäristösertifioinnin. Ympäristösertifiointi on kolmannen osapuolen varmistama osoitus siitä, että rakennuksessa ja sen toiminnassa on kattavasti otettu huomioon ympäristönäkökulmat.

Askotalo saavutti BREEAM In-Use -sertifioinnissa GOOD-tason sekä rakennuksen että teknisen ylläpidon osalta. Suoritusta voidaan pitää vuosina 1920–1969 valmistuneelle kiinteistökokonaisuudelle erinomaisena tuloksena. Kohteen sertifioinnin haastavuutta lisäsivät vanhojen rakenteiden lisäksi eri aikakausilla remontoidut tilat sekä suuri vuokralaisten määrä.

Sertifiointi on osoitus Renorin pitkäjänteisestä työstä olemassa olevan kiinteistökannan laadullisesta kehitystyöstä. Olemassa olevan kiinteistökannan jalostaminen ja kehittäminen vastaa Renorin tavoitetta olla markkinoiden arvostetuin historiallisen kiinteistökannan uudelleenkehittäjä.

Arvioinnissa otetaan energiatehokkuuden lisäksi laajasti huomioon mm. terveyteen, turvallisuuteen, vedenkulutukseen ja kaupunkirakenteeseen liittyvät näkökohdat. Askotalossa hyvän luokitustason perustana ovat pitkäjänteinen työ kiinteistön ja ylläpidon toimintamallien kehittämiseksi.

Uusien tilojen osalta tilojen energiatehokkuutta, sisäilman laatua ja teknisiä järjestelmiä on Askotalossa suunnitelmallisesti kehitetty. Yhtenä osoituksena kehityksestä on tilajäähdytyksen perustuminen laajasti pohjavesijäähdytykseen. Ylläpidossa panostus perustuu asiakasnäkökulman korostamiseen rakennuksen omilla intranet-sivuilla, omalla lehdellä ja aktiivisella vuokralaistiedotuksella. Kohteen taloteknisiä järjestelmien toimintaa ja energiatehokkuutta seurataan ja kehitetään systemaattisesti.

BREEAM In-Use sertifioinnin ohjauksesta sekä auditoinnista vastasi Green Building Partners Oy.

Lisätietoja: Timo Valtonen, Renor Oy, toimitusjohtaja, 050-364 8737 Toni Pajulahti, Renor Oy, ylläpitopäällikkö, 040-551 7997

Renor Oy on suomalainen kasvollinen kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitusyhtiö. Toteutamme luotettavasti, palvelevasti ja kestävästi toimitilaratkaisuja uuden elinkaaren ansaitsevissa kaupunkikiinteistöissä. Lahden Askonalue on Renorin suurin kohde, pinta-alaltaan noin 30 hehtaaria. Lahden lisäksi Renor omistaa ja kehittää historiallisia kiinteistöjä ja alueita pääkaupunkiseudulla, Porissa, Porvoossa, Forssassa, Hämeenlinnassa ja Tampereella.

BREEAM Building Research Establishment’s Environmental Assesment Method on brittiläinen kiinteistöjen ympäristösertifiointijärjestelmä, jonka avulla arvioidaan rakennuksen ympäristövaikutuksia mm. energian- ja vedenkulutuksen, johtamisen, materiaalien, maankäytön ja liikenteen suhteen. Sertifikaatissa on viisi tasoa: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding. www.renor.fi www.breeam.com