Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ja Salpausselän syyttäjänviraston toimitilat Lahden Askonalueelle

27. 11. 2014

PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUSSELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMITILAT LAHDEN ASKONALUEELLE

Renor Oy on voittanut Senaatti-kiinteistöjen järjestämän Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ja Salpausselän syyttäjänviraston Lahden toimitilojen tilakilpailutuksen. Askonalueelle osoitteeseen Askonkatu 9 sijoittuviin noin 3100 neliömetrin peruskorjattaviin aiemmin tehdaskäytössä olleisiin tiloihin saneerataan toimisto-, asiakas- ja oikeussalitiloja noin 100 työntekijälle sekä laajalle asiakaskunnalle.

Senaatti-kiinteistöt vuokraa Renorilta tilat, mitkä se jälleen vuokraa käräjäoikeudelle ja syyttäjänvirastolle. Senaatti-kiinteistöt vastaa myös sopimusneuvotteluista. Tämän hetkisen tilanteen mukaan tilojen tarkempi suunnittelu voisi alkaa keväällä 2015 ja peruskorjaus valmistuisi vuoden 2016 lopulla. Senaatti-kiinteistöt tiedottaa hankkeen etenemisestä säännöllisesti.

Entisiin Askon ja Upon tehdaskiinteistöihin on syntynyt viime vuosina monipuolinen luovien ja tietointensiivisten alojen osaamiskeskittymä ja merkittävä työpaikka-alue. Alueella toimii yli 200 yritystä ja yhteisöä, jotka työllistävät yli 2 000 henkilöä. Askonalueella on vielä huomattava potentiaali kehittyä ja kasvaa, sillä kiinteistöllä on voimassa olevan kaavan mukaista rakennusoikeutta käyttämättä 250 000 kerrosneliötä.

Askonalueen kulttuurihistoriallinen teollisuusympäristö on keskeinen osa Radanvarren suunnittelualuetta. Lahden Askonalueesta tulee ydinkeskustaan kiinnittyvä tiivis ja urbaani kaupunginosa, missä yhdistyvät liike-elämän ja asumisen toiminnot sekä kattavat yksityiset ja julkiset palvelut. Renorin tavoitteena on suunnitella kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, resurssitehokas, älykkään teknologian edelläkävijäalue. Alue rakentuu vaiheittain tiiviissä yhteistyössä kaupungin, alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Sijainti Lahden keskusta-alueen läheisyydessä sekä nopea raideyhteys Venäjälle ja pääkaupunkiseudulle luovat erinomaiset edellytykset vetovoimaisen työpaikka- ja asuinalueen kehittämiselle.

 

Lisätietoja:

RENOR OY

Timo Valtonen, toimitusjohtaja
p. 050-364 8737, timo.valtonen(at)renor.fi
www.renor.fi

Timo Väisänen, kiinteistöpäällikkö
p. 0400-171 109, timo.vaisanen(at)renor.fi
www.renor.fi

Renor Oy

Renor Oy on suomalainen kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitusyhtiö, joka kehittää ja toteuttaa asiakkaiden toimitilatarpeisiin soveltuvia ratkaisuja uuden elinkaaren ansaitsevissa kiinteistöissä. Historialliset kiinteistökohteet sijaitsevat kaupunkien keskusta-alueiden välittömässä läheisyydessä. Näistä tunnetuimmat ovat Askonalue Lahdessa, Puuvilla Porissa, Finlaysonalue Forssassa, WSOYTALO Porvoossa, PMKTALO Tampereella, Karistonkulma Hämeenlinnassa ja Tikkurilan Silkki Vantaalla. Tämän lisäksi yritys omistaa yksittäisiä kiinteistökohteita ja tontteja. Visio on olla toimitila-asiakkaan luotettavin kumppani ja palveleva ammattilainen. Yritys on toiminut vuodesta 2001, jolloin Asko kiinteistöt muutti nimekseen Renor Oy.

 

Renor Oy:n mediatiedote 27.11.2014
julkaisuvapaa heti

renor_mediatiedote_27_11_2014_paijat-hameen_karajaoikeus_ja_salpausselan_syyttajanvirasto_askonalueelle.pdf