Renorille Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tunnustuspalkinto

06. 11. 2014

Renor Oy:n mediatiedote 6.11.2014

julkaisuvapaa heti

RENORILLE TEKNOLOGIASTA TUOTTEIKSI -SÄÄTIÖN TUNNUSTUSPALKINTO

Renor Oy:lle on tänään luovutettu Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön juhlavuoden tunnustuspalkinto Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa Aulangolla. Palkinnon arvo on 20 000 €. Vuosi 2014 on Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön 20. toimintavuosi. Säätiö tukee suomalaisten tuoteideoiden ja teknologioiden tuotteistamista sekä kansainvälistymistä, jonka toiminta-alueena toimii rakennettu ympäristö – erityisesti tuottava sisäympäristö. Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö haluaa tänä vuonna palkinnollaan korostaa ja palkita erityisesti energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä.

Renor on kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö, joka keskittyy vanhojen kiinteistöjen ja teollisuusalueiden uusiokäytön kehittämiseen. Renorin toiminnassa korostuu vastuullisuus ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kannalta. Tilojen käyttäjien tarpeet otetaan huomioon. Renor työskentelee aktiivisesti kiinteistöjen energiankäytön tehostamiseksi. Renor on Suomen johtava vanhojen kiinteistöjen ja teollisuusympäristöjen uudelleenkehittäjä.

Lisätietoja:

RENOR OY

Timo Valtonen
toimitusjohtaja
p. 050-364 8737
timo.valtonen(at)renor.fi
www.renor.fi

Renor Oy

Renor Oy on suomalainen kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitusyhtiö, joka kehittää ja toteuttaa asiakkaiden toimitilatarpeisiin soveltuvia ratkaisuja uuden elinkaaren ansaitsevissa kiinteistöissä. Historialliset kiinteistökohteet sijaitsevat kaupunkien keskusta-alueiden välittömässä läheisyydessä. Näistä tunnetuimmat ovat Askonalue Lahdessa, Puuvilla Porissa, Finlaysonalue Forssassa, WSOYTALO Porvoossa, PMKTALO Tampereella, Karistonkulma Hämeenlinnassa ja Tikkurilan Silkki Vantaalla. Tämän lisäksi yritys omistaa yksittäisiä kiinteistökohteita ja tontteja. Visio on olla toimitila-asiakkaan luotettavin kumppani ja palveleva ammattilainen. Yritys on toiminut vuodesta 2001, jolloin Asko kiinteistöt muutti nimekseen Renor Oy.

Teknologiasta Tuotteiksi –säätiö

Vuonna 1994 perustetun Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön toiminta-ajatuksena on palkita tunnustuspalkinnoin yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Päätökset palkittavista tahoista tekee säätiön hallitus. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Finpro, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, SITRA, Tekes, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy.Palkinnonsaajakandidaatit säätiön hallitukselle esittelee vuosittain yksi kiinteistö- ja rakennusklusterin merkittävistä järjestöistä. Tänä vuonna esittelystä vastasi Rakli ry.

renor_mediatiedote_6_11_2014_tunnustuspalkinto_renorille.pdf