ASKONALUE HUOMENNA…


Renor Oy hakee alueelle parhaillaan modernin kaupunkirakenteen mahdollistavaa kaavamuutosta, joka loisi nykyisen punatiililisen teollisuusperintöympäristön lomaan tulevien vuosikymmenten aikana 30 hehtaarin monipuolisen asumisen, työn ja vapaa-ajan palveluiden kaupunginosan.

Lahden ydinkeskustaan kytkeytyvälle Askonalueelle tavoitellaan kaavoituksen ensimmäisessä vaiheessa kahta toimitalokorttelia, liiketalo-korttelia sekä läntistä ja itäistä asuinkorttelia. Asuinrakennusoikeutta kortteleihin on suunniteltu yhteensä lähes 40.000 m2, jotka käsittäisivät yhteensä noin 1 000 asuntoa.

Asumiseen liittyvät lähipalvelut sijoittuisivat Askotalon länsipuoleiseen liikekortteliin sekä asuinrakennusten kivijalkoihin. Tärkeitä ratkaistavia asioita alueen suunnittelussa ovat Salpausselän virkistysalueiden huomioimisen lisäksi kevyen liikenteen laatukäytävän edellytysten toteutuminen sekä pohjavesien suojelu.
 
Huomenna